Ajankohtaista

Vielä ehdit mukaan Vie vanhus ulos -kampanjaan

4.9.2017
Ryhdy iäkkään ulkoiluystäväksi ja osallistu Vie vanhus ulos -kampanjaan 5.9.–5.10.2017!

Työkaluja iäkkäiden liikuntaneuvontaan

31.7.2017
Liikuntaneuvonta auttaa iäkästä löytämään itselleen mieluisan tavan liikkua arjessa ja lisää ymmärrystä, miten säännöllinen harjoittelu tukee omaa jaksamista.

Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman päämääränä on edistää liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua suositusten mukaisesti.

Kohderyhmänä 60+ eläkkeelle siirtyvät, 75+ itsenäisesti asuvat, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä kotihoidon, palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä olevat ikäihmiset. 

Etusivun kuvat: Ikäinstituutti/ Ossi Gustafsson.