Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarit innostavat yhteistyöhön

27.2.2014

Ikäinstituutti järjestää aluehallintovirastojen kanssa yhteistyössä vuonna 2014 maksuttomat Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarit kuudella paikkakunnalla.

Seminaareissa rakennetaan paikallista yhteistyötä, kootaan ikäihmisten terveysliikuntaverkostoja, kerrotaan hyvistä ikäihmisten terveysliikunnan toimintatavoista ja ideoidaan Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman toimenpide-ehdotusten toteuttamista.

Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman päämääränä on edistää liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua suositusten mukaisesti. Tavoitteena on lisätä parhaaseen tietoon ja hyviksi todettuihin käytäntöihin perustuvaa liikuntaneuvontaa ja -toimintaa sekä esteettömiä ja turvallisia liikkumisympäristöjä. Kohderyhmänä 60+ eläkkeelle siirtyvät, 75+ itsenäisesti asuvat, joilla alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä kotihoidon, palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä olevat ikäihmiset.

Maksuttomat seminaarit on tarkoitettu ikäihmisten terveysliikunnan päättäjille, luottamushenkilöille, ikäihmisille, liikunnan kehittäjille ja toimijoille järjestöissä, liikunta-, sosiaali- ja terveys- sekä teknisessä toimessa että yksityissektorilla.

Lisätietoa Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmasta, ohjelman verkostoon liittymisestä ja Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaareihin ilmoittautumiset osoitteessa www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Ilmoittaudu mukaan lähimpään maksuttomaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaariin!

17.3. Tampere, Juvenes kokouskeskus
29.4. Oulu, Hotelli-ravintola Lasaretti.
6.5. Joensuu, Tiedepuisto (Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa)
14.5. Vantaa, Heureka (Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa)
16.9. Turku, Paikka avoin (Ilmoittautuminen alkaa kesäkuussa)
2.10. Rovaniemi, Lapin AVI:n juhlasali (Ilmoittautuminen alkaa elokuussa)