Toimenpideohjelman uudet kumppanit

11.11.2014

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma on solminut yhteistyösopimukset Suomen Aikuisurheiluliiton, Kristillisen Eläkeliiton, Suomen Luustoliiton ja Suomen Ladun kanssa.

Sopimuksen tavoitteena on viestinnän keinoin edistää liian vähän liikkuvien ikäihmisten mahdollisuuksia liikkua suositusten mukaisesti. Yhteistyötä tehdään Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman tavoitteiden ja kohderyhmien suunnassa. Päämääränä on lisätä parhaaseen tietoon ja hyviksi todettuihin käytäntöihin perustuvaa liikuntaneuvontaa ja -toimintaa sekä esteettömiä ja turvallisia liikkumisympäristöjä.

Ikäinstituutti tarjoaa sopimuskumppaneiden käyttöön tietoa ja materiaaleja iäkkäiden terveysliikunnasta sekä foorumeita esitellä toimintaansa toimenpideohjelman kohderyhmien hyväksi.

Sopimuskumppanit puolestaan sitoutuvat kehittämään jäsenistönsä terveysliikuntaa mm. jakamalla tietoa ja kannustamalla paikallisia toimijoita toteuttamaan toimenpideohjelman ehdotusten mukaista toimintaa.

Toimenpideohjelmalla on tällä hetkellä kahdeksantoista valtakunnallista järjestökumppania.

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä? Ota yhteyttä ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmariin.