Ideoita, miten saadaan arki liikunnallisemmaksi

13.2.2015


Ensimmäisessä Elämää hoivan piirissä -verkostotapaamisessa Helsingin Vanhustyön messuilla esiteltiin verkostokyselyn alustavia tuloksia, jaettiin hyviä toimintatapoja ja ideoitiin, miten arki saadaan liikunnallisemmaksi kotihoidossa ja palveluasumisessa.

Liikkuminen osaksi arkea ja toimintakulttuuri liikkumista suosivaksi ovat Elämää hoivan piirissä -kohderyhmän yhteisen tekemisen painopisteet lähivuosille.

Valinnat tarkoittavat, että

  • Hoitohenkilöstön, omaisten ja läheisten sekä järjestöjen vertaisohjaajien on kannustettava ja avustettava tukea tarvitsevia ikäihmisiä liikkumaan ja ulkoilemaan säännöllisesti.
  • Liikkuminen on luontainen osa päivittäistä elämää ja hoitotoimenpiteitä iäkkään tarpeet ja toiveet huomioiden, pienin askelin eteenpäin.
  • Toimintakulttuurin muutos edellyttää hyvää johtamista ja henkilöstön asenteiden muutosta sekä osaamisen vahvistamista.
  • Liikkumissuunnitelma on osa hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa.
  • Ohjattuja liikuntahetkiä tarjotaan päivittäin ja niitä toteutetaan myös osana muuta toimintaa mm. liikuntaa ja kulttuuria yhdistämällä.
  • Ulkoilu on olennainen osa hyvää hoitoa

Tutustu tästä Vanhustyön messujen verkostotapaamisen esityksiin ja yhdessä ideoituihin keinoihin, miten liikunta saadaan osaksi arkea ja miten toimintakulttuuri liikkumista suosivaksi.