Ota haaste vastaan: Järjestä tapahtuma liikuntapuistossa

3.3.2015

Liikunnallista iloittelua VTKL:n neljän polven liikuntatreffeillä Sodankylässä. Kuva: Kylässä hyvä - Kotona paras 2 projekti.
Liikunnallista iloittelua VTKL:n neljän polven liikuntatreffeillä Sodankylässä. Kuva: Kylässä hyvä - Kotona paras 2 projekti.

Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelma haastaa järjestöt, kunnat ja verkostot järjestämään vertaisohjaajien voimin ohjattua harjoittelua liikuntapuistossa toukokuussa. Tapahtumajärjestäjät saavat käyttöönsä Voimaa ja tasapainoa liikuntapuistossa -vertaisohjaajaoppaan ja 40:lle nopeimmin ilmoittautuneella tarjotaan vertaisohjaajan virikepäivä -koulutus 5.5. Tampereen Nekalassa.

Ikäihmisten liikunnan haastekampanjan tavoitteena on innostaa tavalliset ikäihmiset kokeilemaan kuntoilua ulkona. Liikunnan aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä. Vallataan siis yhdessä liikuntapuistot iäkkäiden käyttöön!

Ota toimenpideohjelman haaste vastaan ja Ilmoittaudu tapahtuman järjestäjäksi 31.3. mennessä osoitteessa www.liikkeellavoimaavuosiin.fi/haastekampanja.

 

Lapissa vertaisohjaajat järjestävät Seniorit liikkeelle -tapahtumia

Sodankylän, Pelkosenniemen ja Savukosken vertaisveturit ottivat toimenpideohjelman haasteen vastaan. He suunnittelevat ja järjestävät yhteistyössä toukokuussa kolme Seniorit liikkeelle -tapahtumaa. Kuntoilukipinän tartuttamisen lisäksi tavoitteena on saada kunnan päättäjät huomaamaan vapaaehtoisten vertaisohjaajien voima sekä vauhdittaa senioriliikuntapuistojen rakentamispäätöksiä.

”Puurojuhlassa päätettiin, että lähdetään haastekampanjaan mukaan. Yhteisen tapahtuman järjestäminen on hyvä keino lisätä eri järjestöjen vertaisohjaajien yhteistyötä.  Näinkin pienillä paikkakunnilla eri järjestöt toimivat liian erillään toisistaan”, toteaa projektisuunnittelija Merja Laurikainen Kylässä hyvä - koton paras 2 -hankkeesta.

Pitkien välimatkojen vuoksi tapahtumat suunniteltiin koko päivän tapahtumiksi ja tarjolla on mahdollisimman paljon tietoa yhdellä kertaa.

”Pelkosenniemellä aamulla liikutaan yhdessä koululaisten kanssa ja iltapäivällä siirrytään liikuttamaan tehostetun palveluasumisen asukkaita. Sodankylässä puolestaan aamupäivällä järjestetään seniori-infopäivä eläkeikäisille valtuustosalissa ja iltapäivällä kuntoillaan urheilupuistossa, johon pyydetään kunnan vapaa-aikatoimi mukaan yhteistyöhön”.

Tapahtumiin kutsutaan mukaan myös kunnanjohtajia ja sivistystoimenjohtajia. Heidän toivotaan tunnistavan tapahtumien myötä vapaaehtoisten vertaisohjaajien voimavara kunnalle. Lisäksi tapahtumilla pyritään vauhdittamaan senioriliikuntapuistojen rakentamista. Kolmen kunnan alueella kun ei ole vielä omaa senioriliikuntapuistoa.

”Viime syyskuussa Sodankylässä avattu seniorikuntosali sai kävijämääräennätyksen, kun yli 3300 ikäihmistä saatiin kuntoilemaan vuoden loppuun mennessä. Viikkopäivyrin, johon mm. eläkeläisjärjestöille varattiin oma kuntosalivuoro, esitteiden, paikallislehtijuttujen ja opastuksen avulla salin käyttöaste saatiin näin suureksi. Samaa kävijämenestystä povataan myös senioriliikuntapuistolle!”, maalailee Laurikainen.

Vertaisveturit hyviä mökkiytymisvaaran tunnistajia

Lapin kyliin koulutetut liikunnan vertaisveturit tunnistavat hyvin neljän seinän sisään jäämisen vaaran merkit ja innostavat iäkkäät liikkeelle.

”Olemme kouluttaneet kuntakeskuksiin ja seitsemään pilottikylään yhteensä 48 vertaisohjaajaa. Tuemme heitä neljä kertaa vuodessa pidettävillä täydennyskoulutuksilla ja yhteisellä liikuntapäivällä. Tavoitteena on hankkeen jälkeen siirtää vertaisohjaajien huolto ja koordinointi kuntien vapaa-aikatoimelle”, kiteyttää Laurikainen tulevaisuuden suunnitelmia.

”Toivon, että yhteisen ulkoilutapahtuman järjestäminen synnyttää luontevaa ja pysyvää yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kesken. Kuntoilutapahtumia on järjestämässä ihanan luovia ihmisiä. Olisi mahtaa, että he jatkaisivat hyvää yhteistyötä myös meidän projektin loputtua.”

Teksti: Anne Honkanen