Miten eläkeläiset saadaan liikkumaan?

27.3.2015

Tampereen KKI-päivien yhteydessä pidetyssä Eläkevuodet edessä - verkostotapaamisessa kerrottiin hyviä toimintatapoja siitä, miten työpaikoilla toteutetaan liikuntaneuvontaa ja miten senioriliikuntakortti liikuttaa Espoossa.

Tutustu tästä verkostotapaamisen esityksiin ja yhdessä ideoituihin keinoihin.

Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman Eläkevuodet edessä -kohderyhmän verkostotyössä painotetaan lähivuosina kuntostarttien järjestämistä eläkkeelle siirtyville ja senioriliikuntakorttien kohdentamista liian vähän liikkuville.

Eläkkeelle siirtyville kuntostartteja
Eläkkeelle siirtyville, liian vähän liikkuville työntekijöille on tarjolla yksilöllistä tai ryhmässä toteutettavaa elintapaneuvontaa liikunnasta, ravinnosta ja mielen hyvinvoinnista, joka tukee uutta elämänvaihetta. Liian vähän liikkuville on ”matalan kynnyksen” liikuntaan tutustumismahdollisuuksia, joiden avulla sytytetään kipinä liikkumiseen ja terveellisiin elämäntapoihin. Toimintaan kuuluu oleellisena osana kunnon ja osallistumisen seuranta. Toiminnan suunnittelussa on tärkeää huomioida myös mm. ikääntyvät työttömät ja muut erityisryhmät.

Senioriliikuntakortti liian vähän liikkuville
Monessa kunnassa on käytössä senioriliikuntakortteja, joiden käyttö eroaa mm. ikärajoissa, sisällöissä tai hinnassa. Korttien käyttökokemuksia on selvitettävä ja jaettava niistä tietoa kuntien liikunnan edistämistyön tueksi. Maksuttomia tai edullisia senioriliikuntakortteja on paremmin kohdennettava terveytensä kannalta liian vähän liikkuville.

Seuraava Eläkevuodet edessä -verkostotapaaminen järjestetään Kunnon laivalla 21.-23.8.2015.