Toimenpideohjelman verkostotyö suunnitelmista konkreettisiin tekoihin

2.12.2015

Liikkeellä voimaa vuosiin -verkoston yhteiset valinnat.
Liikkeellä voimaa vuosiin -verkoston yhteiset valinnat.

Tämän vuoden Liikkeellä voimaa vuosiin -verkostotapaamisissa on ideoitu yhdessä konkreettisia tekoja toimenpide-ehdotusten toteuttamiseen. Toimijoille on jaettu tapaamisissa terveysliikuntamateriaaleja ja esitelty hyviä toimintatapoja.

Verkostotapaamisten materiaalit ja esitykset löydät täältä.

Miten sinä itse voisit edistää yhteisiä valintoja?

  • Keskustele esimiehesi/työkavereiden kanssa, miten edistää yhteisten valintojen toteutumista?
  • Selvitä, kuka voisi viedä asiaa eteenpäin kanssasi?
  • Kerää asiasta kiinnostuneita yhteistyöhön, kokoa paikallinen verkosto kehitettävän asian taakse.
  • Tee valtuustoaloite kumppaneidesi, kuten vanhusneuvoston kanssa.  Asia on hyvä viedä tiedoksi kuntasi päättävälle taholle.
  • Kokeilkaa kumppaneidesi kanssa jo olemassa olevia hyviä toimintatapoja.
  • Keksikää uusia keinoja, millä tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ikäihmiset
  • Arvioikaa ja seuratkaa uuden toimintatavan tuloksellisuutta esim. toimintakyvyn parantuminen, liikuntaryhmien ja uusien liikkujien lukumäärä sekä kustannushyöty
  • Jakakaa tietoa kokeiluista ja uusista ideoista
  • Nauttikaa työnne tuloksista!

Tutustu myös työn tueksi -verkkosivuihin, josta löytyy eri järjestöjen hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, liikuntatoiminnasta, liikuntaympäristöistä ja koulutuksesta.

Kiitos kaikille Liikkeellä voimaa vuosiin -verkostotyöhön osallistuneille! Verkostossa on mukana jo yli 350 ikäihmisten terveysliikunnasta innostunutta toimijaa.

Ota rohkeasti verkostotyön anti käyttöön - yhdessä saamme ikäihmiset liikkeelle!