Kehitteillä ELÄMÄ KUNTOON ELÄKKEELLÄ - valmennus

13.9.2016

Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelma työstää laajalla yhteistyöllä hyvinvoinnin valmennusohjelmaa vähän liikkuville eläkeikäisille.

Eläkkeelle siirtyminen on yksi elämän suurista taitekohdista ja hyvä mahdollisuus tarkastella omaa hyvinvointia ja arkisia valintoja. Uudessa työnimeltään Elämä kuntoon eläkkeellä -valmennuksessa herätellään osallistujia elämänmuutoksen oivaltamiseen ja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. Keskiössä ovat omat kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet liikkumisessa sekä positiivinen asennoituminen.

Uutta valmennuspakettia yhteiskehitetään laajassa työryhmässä, jossa on mukana ammattilaisia julkiselta sektorilta ja järjestöistä sekä ikäihmisiä. Valmennuspaketti valmistuu vuonna 2017 ja se on tuo paikallisille toimijoille uuden yhteisen työkalun eläkeikäisten hyvinvoinnin tukemiseen.

Elämä kuntoon eläkkeellä -valmennuspaketti tuotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Se konkretisoi Liikkeellä voima vuosiin -verkoston ”Eläkkeelle siirtyville kuntostartteja” -painopistettä.

Teksti: Markku Holmi ja Minna Kuusela