Kunnat haastetaan Voimaa vanhuuteen -työhön!

2.2.2017

Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa a) ILMOITA kuntasi kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi tai b) HAE kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan.

Ikäinstituutti on kehittänyt jo kymmenen vuotta yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa hyviä toimintatapoja iäkkäiden liikuntaharjoitteluun. Nyt kunnilla on helppo mahdollisuus ottaa heti käyttöön toimiviksi todetut hyvät käytännöt ilmoittautumalla verkossa kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi  Hanke tarjoaa ilmoittautuneille kunnille maksuttomia alueseminaareja ja -tapaamisia, kouluttajakoulutuksia ja innostavan oppimisverkoston.

Tiiviimmästä kehittämistyöstä kiinnostuneet kunnat voivat hakea kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan, johon valitaan tänä vuonna mukaan noin kymmenen kuntaa. Hakuaika 1.2.–30.4.2017.

”On tarkoituksenmukaista ja ennalta viisasta innostaa kotona kiikun kaakun pärjäävät iäkkäät kuntoilemaan. Lähes 90 prosenttia 75-vuotiaista asuu kotona ja säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla lisätään heille toimintakykyisiä ja mielekkäitä elinvuosia sekä lykätään hoivapalvelujen tarvetta”, toteaa ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Kuntalaisten hyvinvointia kannattaa edistää yhteisvoimin. Poikkisektorisella työotteella eri hallintokuntien ja järjestöjen kesken tavoitetaan onnistuneesti liikuntaharjoittelua tarvitsevat iäkkäät. Saumattomalla yhteistyöllä organisoidaan uusia 75+ liikuntaryhmiä, joista heikkokuntoinenkin iäkäs löytää itselleen sopivan.

 

Hyvät käytännöt jalkautuvat yhteistyössä, tervetuloa mukaan!