Elämäni eläkevuodet -pilottivalmennukset käynnistyivät Järvenpäässä, Espoossa ja Helsingissä

6.4.2017

Kuva´: Terese Bergholm
Kuva´: Terese Bergholm

Valmennusryhmästä hyvinvointia eläkevuosiin

Järvenpään Latu, Espoon kaupunki ja Maunulan Naisvoimistelijat aloittivat maaliskuussa Ikäinstituutin kehittämän valmennuskokonaisuuden, joka on tarkoitettu eläkkeelle siirtyville tai siirtyneille. Maksuttomassa ’Liikettä ja mielenvoimaa - elämäni eläkevuodet’ -valmennuksessa herätellään kiinnostusta omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

 

”Eläkkeelle siirtyvälle saattaa käydä niin, että vähäinenkin työn mukanaan tuoma liikunta jää pois”, Ikäinstituutin toimialapäällikkö Elina Karvinen toteaa.

 

Moni tuntee liikkumisen terveyshyödyt, kuten esimerkiksi liikkumisen ja liikunnan merkityksen muistitoimintojen vahvistamiselle. Silti monella kipinä omanoloiseen liikuntaan puuttuu. Valmennuksessa on tarkoitus sytyttää kipinä keskittymällä itselle merkityksellisiin asioihin. Valmennuksessa yhdistyvät Ikäinstituutin vahvat osaamisalueet, mielen hyvinvointi ja terveysliikunta.

 

Elämäni eläkevuodet -valmennus koostuu kahdeksasta kerrasta. Valmennusryhmä kokoontuu viikon tai kahden viikon välein. Valmennuksessa keskitytään ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, uuteen elämänvaiheeseen sekä mielen voimavarojen ja liikkumisen vahvistamiseen eläkeiässä. Valmennuksen avulla osallistuja oppii taitoja, joilla lisätä hyvinvointia edistäviä asioita omassa arjessa. Valmentavan otteen ansiosta osallistujan itsetunto ja -luottamus lisäksi vahvistuvat.

 

Valmennuksessa asiantuntijana on osallistuja itse, valmentaja tarjoaa eväitä matkan varrelle. Valmennuksessa jokainen asettaa omia tavoitteita, kokeilee käytännössä mieltä ja kroppaa ilahduttavia asioita ja jakaa kokemuksia muiden kanssa. Yhteiset keskustelut muiden kanssa avaavat uusia näkökulmia hyvinvoinnin vahvistamiseen. Eläkevuosista voi ammentaa elämänvoimaa korostamalla myönteisiä kokemuksia, tunteita sekä kiitollisuutta.

 

”Jokainen tarvitsee suuntaa tulevaan, haaveita ja toivoa”, Karvinen painottaa.

 

Ikäinstituutin suunnittelija Markku Holmi kertoo, että valmennusta on työstetty yhteistyössä laajan kumppanuusverkoston ja juuri eläkkeelle jääneiden ihmisten kanssa. ”Verkostomainen työtapa on antanut mahdollisuuden saada eri tahojen vankka osaaminen kehittämistyön tueksi”, Holmi iloitsee. Holmi toivoo, että useat tahot voisivat tulevaisuudessa järjestää Elämäni eläkevuodet -valmennusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 

Elämäni eläkevuodet -valmennusmateriaalia jatkotyöstetään syksyllä pilottivalmennuksista saatujen kokemusten myötä. Materiaali valmistuu v. 2017 loppuun mennessä. Valmentajakoulutukset käynnistyvät kevään 2018 aikana.

 

Ikäinstituutin kehittämä Elämäni eläkevuodet -valmennus on osa Ikäihmisten liikunnan kansallista toimenpideohjelmaa sekä ministeriöiden yhteistä Muutosta liikkeellä! -linjauksia. Ikäinstituutti toimii hyvän vanhenemisen puolesta edistämällä toimintakykyisyyttä ja osallisuutta.  Toiminta perustuu moniammatilliseen ja monitieteiseen asiantuntijuuteen sekä kokemukseen hyvän vanhenemisen edistämisestä.

 

Lisätiedot: Markku Holmi, markku.holmi@ikainstituutti.fi