Työkaluja iäkkäiden liikuntaneuvontaan

31.7.2017

Kuva: Ikäinstituutti
Kuva: Ikäinstituutti

Liikuntaneuvonta auttaa iäkästä löytämään itselleen mieluisan tavan liikkua arjessa ja lisää ymmärrystä, miten säännöllinen harjoittelu tukee omaa jaksamista.

Ota käyttöön hyvät käytännöt!

 

Liikkuva minä -opintopiiri

14 tapaamiskerran kokonaisuus, jonka tavoitteena on kannustaa vähän liikkuvia ikäihmisiä lisäämään arkiliikuntaa ja liikuntaharjoittelua. Tarjolla on laaja ohjaajan materiaalipaketti sekä osallistujan työkirja. Sopii hyvin vertaisohjaajille.
http://www.ikainstituutti.fi/tuote/liikkuva-mina-opintopiiri/

 

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä -opas

Opas on tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi liikuntaneuvontaan. Ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa ryhmään osallistuvia ikäihmisiä säännölliseen itselle mieluisaan liikuntaan. Liikuntaneuvontaryhmässä yhdistyvät ohjaajan kannustus, yksilölliset ohjeet, vertaistuki ja liikkumisen ilo.
http://www.ikainstituutti.fi/tuote/liikuntaneuvontaa-ikaihmisille-ryhmassa-folderi/

 

Matalan kynnyksen liikuntaneuvonta -esite:

Esite on tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi matalan kynnyksen liikuntaneuvontaan.

http://www.voimaavanhuuteen.fi/content/uploads/2016/04/Matalan_kynnyksen_liikuntaneuvontaa_ikaihmisille.pdf

 

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus – opas:
Opas sisältää tietoa liikunnan ja ravitsemuksen merkityksestä ikäihmisten liikkumis- ja toimintakyvylle, terveydelle sekä hyvinvoinnille. Oppaasta löytyy työkaluja ikäihmisten liikkumiskyvyn ja ravitsemustilan arvioimiseen.
http://www.ikainstituutti.fi/tuote/ikaihmisten-liikunta-ravitsemus-opas-ohjaustyohon/

Lisätietoa liikuntaneuvonnasta http://www.voimaavanhuuteen.fi/liikuntaneuvonta/

 

Liikuntaneuvonta kannustaa liikkeelle

Liikuntaneuvonta edistää tutkitusti iäkkäiden säännöllistä liikkumista. Iäkkäät kaipaavat tietoa, kannustusta ja suunnitelmallista seurantaa liikkumiseensa läheisiltä ja ammattilaisilta. Liikuntaneuvontaa voi antaa yksilöllisesti, mutta myös ryhmässä esimerkiksi järjestön vertaisohjaajan vetämässä Liikkuva minä -opintopiirissä.

Omasta liikkumisesta ja ravintoasioista kannattaa keskustella esimerkiksi terveydenhoitajan, liikunnanohjaajan tai kodinhoitajan kanssa. Hyvään liikuntaneuvontaan sisältyy aina yksilöllinen liikkumissuunnitelma, joka sisältää terveydenhuollon ammattilaisen tekemän haastattelun sekä alku- ja lopputestaukset.

Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen -työ edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa.