Elämäni eläkevuodet –valmentajakoulutus alkaa

1.2.2018

Ensimmäinen Elämäni eläkevuodet –valmentajakoulutus pidetään helmikuussa 2018. Järjestökumppaneille ja kuntien liikuntatoimelle suunnattu koulutus herätti kiinnostusta ja siihen valittiin haun perusteella valmentajapareja eri puolilta Suomea (mm. Lahti, Tampere, Kokkola). Koulutettujen valmentajien myötä toimintamalli leviää ja valmennusryhmiä saadaan mahdollisimman moneen kuntaan

Elämäni eläkevuodet -valmennus on kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva valmis ryhmätoimintamalli järjestöjen ja kuntien liikuntatoimien käyttöön. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella kehitetty valmennus on tarkoitettu eläkkeelle siirtyville henkilöille, joilla liikunta ja oma hyvinvointi ovat työvuosien aikana jääneet taka-alalle. Valmennus tarjoaa eväitä itselle sopivan liikkumisen löytämiseen ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Olennainen osa valmennusta on mahdollisuus jakaa omia kokemuksia ja tuntemuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Valmennusta esitellään 21.3. Liikkuen Läpi Elämän –seminaarissa kahdessa työpajassa: ”Elämäni eläkevuodet –valmennus”  (työpaja täynnä) ja ”Liikunta elämänkulun murrosvaiheissa”. Voit tutustua valmennuksen sisältöön tarkemmin myös täällä.

"Toivomme, että hyvinvointiin keskittyvä, positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisyyteen perustuva Elämäni eläkevuodet -valmennus innostaa toimijoita ja rahoittajia. Tällaiselle toiminnalle on suuri tarve, sillä lähitulevaisuudessa yli 200.000 suomalaista on vuosittain iässä, jossa vanhuuseläkkeelle yleisimmin siirrytään. Moni heistä hakee työuran jälkeen elämälleen uutta suuntaa", toteaa toimialapäällikkö Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Teksti: Ulla Pohjanmaa