Upea ulkoilma suosi Elämäni eläkevuodet -valmentajakoulutusta

21.2.2018

Ensimmäinen maksuton Elämäni eläkevuodet -valmentajakoulutus järjestettiin Helsingissä 8.-9.2.2018. Ulkona luonnossa tehtävät harjoitukset loivat heti hyvän ryhmähengen ja tunnelma olikin korkealla kaksipäiväisen koulutuksen aikana.

Osallistujat kuvasivat koulutusta muun muassa sanoilla avartava, innostava, hoksauttava, herättelevä, positiivisuus, into, heittäytyminen ja odotuksia vastaava.

Koulutukseen osallistujat antoivat runsaasti positiivista palautetta. Luottamusta koulutukseen osallistuneiden ja kouluttajien välillä kuvastaa se, että monet antoivat myös rohkeasti omalla nimellään rakentavaa palautetta. 

”Oivalsin, että ryhmähenki voi tulla nopeasti hyväksi täysin vieraiden kesken oikeilla menetelmillä.”

”Houkuttelevasti ja itse innostuneena saat ryhmäläisesi syttymään ja löytämään liikunnan iloa ja ryhmän tukea elämäänsä. ”

”Hienoa oli, että kaikki olivat täysillä mukana kaikessa, mikä on harvinaista.”

”Pienryhmien käyttö monipuolisemmin.”

”Ideointia useampaan kertaan heti alusta alkaen.”

”Mahtavat ja positiiviset kouluttajat sytyttivät meitä!”

Monilla valmentajapareilla oli jo hyvät suunnitelmat paikallisen valmennuksen järjestämiseen. Tulevat valmentajat jakoivat myös erinomaisia ehdotuksia valmentajien toiminnan tukemiseksi jatkossa sekä tulevien koulutusten sisällön kehittämiseksi edelleen. Yhteistyössä on voimaa!

Valmentajakoulutuksessa oli mukana Ikäinstituutin sopimuskumppaneista Suomen Voimisteluliiton paikallisyhdistys Jyväskylästä (Tanssi- ja Voimisteluseura Illusion Vaajakoski) sekä Opetusalan Seniorijärjestön paikalliset toimijat Joensuusta. Järjestötoimijoista oli mukana myös SPR Helsingistä ja Nääsville ry:n toimijat Tampereelta. Muut koulutukseen valitut toimivat kunnan liikuntapalveluissa, vapaa-aikatoimessa, sivistystoimessa ja sosiaali- ja terveystoimessa. Kuntien edustajia oli mukana Hämeenlinnasta, Kokkolasta, Kustavista, Lahdesta, Lempäälästä ja Sastamalasta.

Koulutukseen oli hakijoita enemmän kuin mitä paikkoja oli tarjolla. Valintoja tehdessä etusijalla olivat valmiit valmentajaparit, valmentajaparin paikkakuntaa, yhteistyö kunnan liikuntatoimen kanssa sekä poikkisektorisuus.

Seuraava Elämäni eläkevuodet -valmentajakoulutus järjestetään Oulussa 26.-27.4.2018. Koulutukseen valitaan mukaan kahdeksan valmentajaparia. Valmentajakoulutukseen voivat hakea mukaan valitut Ikäinstituutin sopimuskumppanit ja niiden paikallisyhdistykset: SoveLi, Suomen Voimisteluliitto, Opetusalan Seniorijärjestö ja Suomen Latu. Lisäksi koulutukseen voivat hakea Liikkeellä voimaa vuosiin -verkoston jäsenet sekä aiemmin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa olleiden kuntien liikuntatoimet. Kannustamme hakijoita poikkisektoriseen yhteistyöhön valmentajaparin valinnassa. Valmennukseen valittaessa painotetaan myös paikkakuntaa, sillä tavoitteena on saada valmennusryhmiä ympäri Suomea. Haku valmennukseen avautuu lähiaikoina tällä sivulla.