Hankekumppaneille tarjolla maksuton eläkevalmentajakoulutus

8.2.2019

Ikäinstituutti on aloittanut yhteistyön Sydänliiton, Eläkkeensaajien Keskusliitto ry:n, Eläkeläiset ry:n sekä Pohjois-Karjalan kansanterveyden tuki ry:n kanssa STEAn rahoittamassa kolmivuotisessa Elämäni eläkevuodet -hankkeessa.

Hanketta arvioidaan ja kehitetään yhdessä hankekumppaneiden ja heidän paikallisyhdistysten kanssa. Hankkeen tarkoituksena on tukea juuri eläkkeelle siirtyneiden, heikon sosioekonomisen taustan omaavien ja vähän liikkuvien 60 + ikäisten ihmisten hyvinvointia Elämäni eläkevuodet -valmennuksen avulla.

 

Eläkevalmennus on hankekumppaneiden paikallisyhdistysten käyttöön tarkoitettu kokonaisvaltainen konsepti, jossa keskitytään uuteen elämänvaiheeseen sekä mielen voimavarojen ja liikkumisen vahvistamiseen eläkeiässä. Valmennus rakentuu positiivisen psykologian tuottamalle tiedolle mielen hyvinvoinnista ja toteutuksessa käytetään ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja otetta. Ryhmävalmennuksessa juuri eläkkeelle siirtynyt 60+ henkilö löytää omat tavoitteensa, tunnistaa omassa arjessaan hyvinvointia vahvistavat tavat sekä kokeilee käytännössä mieltä ilahduttavia ja kroppaa voimaannuttavia asioita. Yhteiset keskustelut muiden kanssa avaavat uusia näkökulmia hyvinvoinnin vahvistamiseen.

 

Elämäni eläkevuodet –valmennuksille etsitään vapaaehtoisia vertaisvalmentajia

Ikäinstituutti kouluttaa maksuttomasti valmentajapareja, jotka ohjaavat kahdeksan teemakerran kokonaisuuden valmennusryhmälleen. Valmennusryhmä kokoontuu viikon tai kahden viikon välein. Valmentajaksi kouluttautuminen avaa uusia tapoja ohjata/valmentaa eläkeiän taitekohdassa olevia henkilöitä. Koulutukseen kuuluu maksuton valmentajakansio, osallistujan valmennusvihko, esitteitä ja tiedotepohja. Ikäinstituutin suunnittelijat sparraavat valmentajia ryhmän ja sopivien yhteistyötahojen kokoamisessa, harjoitusvalmennuksen arvioinnissa sekä viestinnässä.

 

Elämäni eläkevuodet - valmentajakoulutukset vuonna 2019

 

Lisätietoja:       

Ikäinstituutin koordinaattori Markku Holmi,  markku.holmi@ikainstituuti.fi, 040 081 4834

Sydänliiton kehittämispäällikkö Mari Blek-Vehkaluoto mari.blek-vehkaluoto@sydanliitto.fi, 050 325 5633

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus toiminnanjohtaja Kari Hyvärinen kari.hyvarinen@pkkansanterveys.fi, p. 044 322 4848 

Eläkeläiset ry:n koulutussuunnittelija Tiina Rajala  tiina.rajala@elakelaiset.fi, p. 040 582 4319

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry järjestösuunnittelija Marja Raitoharju marja.raitoharju@elakkeensaajat.fi, p. 040 450 6565
 

 

Elämäni eläkevuodet -hanke (2019-2021) kohdennetaan kansanterveys- ja eläkejärjestökumppaneiden paikallisyhdistysten vapaaehtoistoimintaan. Tällä hetkellä kumppaneiksi on sitoutunut Sydänliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto ry, Eläkeläiset ry ja Pohjois-Karjalan kansanterveyden tuki ry. Hanketyö aloitetaan sitoutuneiden sopimuskumppaneiden ja aiesopimuksen tehneiden paikallisyhdistysten kanssa. Hankkeen aikana neuvotellaan uusista järjestö- ja yhdistyskumppaneista.