Eläkevalmennus

Tuntuu kivalta, kun taas veri kiertää ja ennen kaikkea mieli on hyvä. 

Valmennuskertojen teemat 

 1. Hyvinvointia vuosiin
 2. Eläkevuodet – uusi elämänvaihe
 3. Mielen hyvinvointi ja elämäntaidot
 4. Liikkumisen monet hyödyt
 5. Kunnonkatsastus
 6. Omanoloinen liikkuminen
 7. Liikkujan tukipilarit
 8. Uusilla eväillä eteenpäin

Elämäni eläkevuodet - liikettä ja mielenvoimaa -valmennus sai kolmivuotisen (2019-2021) hankerahoituksen STEAlta. Tavoitteena on innostaa kansanterveys- ja eläkejärjestöjä perustamaan vapaaehtoisten vertaisvalmentajien vetämiä eläkevalmennusryhmiä. Tällä hetkellä hankekumppaneita ovat Sydänliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Eläkeläiset ry ja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Hanketyö aloitetaan sitoutuneiden sopimuskumppaneiden ja aiesopimuksen tehneiden paikallisyhdistysten kanssa. Hankkeen aikana neuvotellaan uusista järjestö- ja yhdistyskumppaneista. KATSO YLEISESITE

 

Ainutlaatuinen eläkevalmennus liikunnasta ja mielen hyvinvoinnista

Elämäni eläkevuodet -valmennuksen tavoitteena on herättää hyvinvoinnista huolehtimisen kipinä ja liikkumisen ilo. Ikäinstituutin kehittämä valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat juuri siirtyneet eläkkeelle ja joilla oma liikunta on jäänyt taka-alalle. Vuosina 2019-2021 eläkevalmennusta kohdennetaan myös heikomman tulotason omaaville henkilöille.

Ennen vuotta 2019 koulutetut valmentajat toteuttavat edelleen paikallisia Elämäni eläkevuodet -valmennusryhmiä.

 

Osallistuja on asiantuntija

Osallistuja toimii valmennuksessa elämänsä asiantuntijana. Hän asettaa omat tavoitteensa, kokeilee käytännössä mieltään ilahduttavia asioita sekä jakaa kokemuksiaan muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Koulutetun valmentajan ohjaama vertaisryhmä kokoontuu keskustelemaan ja työskentelemään hyvinvoinnin teemojen äärelle sekä kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja.

Valmennus on valmis ryhmätoimintamalli, jossa vahvistetaan itsetuntemusta ja tunnistetaan omaan hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Tarkoitus on myös löytää keinoja merkityksellisten asioiden tuomiseksi omaan arkeen ja itselle mieluisan liikunnan lisäämiseen.

Valmennus sisältää

 • kahdeksan kahden tunnin kokoontumista valmentajan johdolla
 • taustatietoa ja käytännön tehtäviä liikunnasta, mielen hyvinvoinnista, ravinnosta ja unesta
 • valmennusvihkon tehtävät ja herätteet
 • keskusteluja ryhmäläisten kanssa