Miksi tulisi liikkua?

LIIKUNNAN HYÖDYT

Hidastaa lihasvoiman vähenemistä.

Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja nivelten hyvinvointia.

Parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa.

Vahvistaa luustoa.

Parantaa unen laatua.

Tuottaa mielihyvää.

Lihasten käyttö, liikkuminen ja liikunta ovat iäkkäille luontainen ja kustannustehokas terveyden edistämiskeino. Se luo mahdollisuuden itsenäiseen kotona asumiseen ja pitää mielen vireänä.

Selvitysten mukaan vain muutama prosentti eläkeikäisistä liikkuu sekä kestävyys- että lihaskuntosuositusten mukaisesti. Toimintakyvyiltään heikentyneet ikäihmiset tarvitsevat lisää tietoa liikunnan hyödyistä ja mahdollisuuksia liikkumiseen.

Päivittäinen liikkuminen on ikäihmiselle elinehto. Liikunta ei estä vanhenemista, mutta sen avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä. Arkikävely muodostaa tärkeän päivittäisen liikkumisen perustan, jota ohjattu liikunta täydentää.

Kaikkien ikäihmisten tulisi välttää liikkumattomuutta, myös toimintakyvyiltään heikentyneet ikäihmiset kotihoidossa tai palvelukodeissa. Viikoittainen kestävyysliikuntasuositus täyttyy helposti kävelemällä tai pyöräilemällä päivittäin. Sen lisäksi tarvitaan voima-, tasapaino- ja nivelliikkuvuusharjoittelua vähintään kaksi kertaa viikossa.

 

Viikoittainen liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille

Lähde: UKK-instituutti

Paranna kestävyyskuntoa liikkumalla säännöllisesti useana päivänä viikossa, yhteensä ainakin 2 t 30 min reippaasti tai 1 t 15 min rasittavasti.

Lisäksi lisää lihasvoimaa, kehitä notkeutta ja pidä yllä notkeutta ainakin kaksi kertaa viikossa.

Muista, että jo kymmenen minuutin reippaat liikuntatuokiot edistävät terveyttä, kunhan niitä kertyy riittävästi viikon mittaan.