Työn tueksi

Tuntuu kivalta, kun taas veri kiertää ja ennen kaikkea mieli on hyvä. 

Uusi Elämäni eläkevuodet -valmennus vähän liikkuville.   

THL:n ajankohtaista tilastotietoa:

 

Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys

Ajankohtaista ja valtakunnallista tutkimustietoa eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymisestä.

 

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

SOTKAnet sisältää kattavasti tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä.

 

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH)

Tutkimustulokset kertovat yksityiskohtaista tietoa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, mikä helpottaa muun muassa palvelujen suunnittelua.

 

Hyvinvointikompassi

Voit vertailla kuntasi, sairaanhoitopiirisi tai maakuntasi tilannetta valitsemaasi alueeseen lähes sadan hyvinvointi-indikaattorin avulla. Apua hyvinvointikertomuksen laatimiseen.

 

TEAviisari

Terveydenedistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista tukevaa vertailukelpoista tietoa kuntien terveydenedistämistoiminnasta.

 

Työn tueksi -sivu on ikäihmisten terveysliikunnan materiaalipankki, johon on koottu Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman sopimuskumppaneiden, yhteistyötahojen sekä muiden toimijoiden hyviä toimintatapoja ikäihmisten liikkumisen edistämiseksi. 

Materiaali on jaoteltu liikuntaneuvontaan, liikuntatoimintaan, liikkumisympäristöihin, senioriliikuntakortteihin ja koulutuksiin.

Ota verkostotyön anti käyttöön - yhdessä saamme ikäihmiset liikkeelle!

 

Tietoa ja tilastoja kehittämistyön tueksi

 

Hyvinvointikertomus kunnan strategisen johtamisen työvälineenä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Liikunta mukaan kuntien hyvinvointikertomuksiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Lakeja, suosituksia ja linjauksia. Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen –ohjelma.

Sivulle on koottu lakeja sekä valtakunnallisia linjauksia ja suosituksia, jotka ovat ikäihmisten liikunnan edistämistyön tukena.

 

Ikääntyminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa ikääntymisestä sekä ikäihmisten palveluita koskevista kysymyksistä.

 

Iäkkäiden tapaturmat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Piste tapaturmille! –sivusto tarjoaa kattavasti tietoa iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisystä.

 

Innokylä. Suomen Kuntaliitto, SOSTE ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Innokylä kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

 

TerveysInfo. UKK-instituutti.

TerveysInfo-palveluun on koottu useiden toimijoiden terveydenedistämisen aineistoja. Palvelu toimii tietokantana ja hakupalveluna. Tutustu aineistoihin esimerkiksi asettamalla kohderyhmäksi ikääntyneet.

 

Vinkkaa hyvä materiaali tai sivusto

*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.