Koulutukset

Sivulle on koottu Toimenpideohjelman sopimuskumppaneiden ja yhteistyötahojen tarjoamia koulutuksia. Useat toimijat tarjoavat myös räätälöityjä tilauskoulutuksia.

 

Ikäinstituutti

Ikäinstituutti tarjoaa koulutusta mm. ikäihmisten liikkumisen edistämisestä, senioritansseista, toimintakykyä edistävästä työotteesta hoitotyössä sekä voimavaraperustaisesta vanhustyöstä. Kysy myös tilauskoulutuksia!

 

Aivoliitto

Aivoliitto kouluttaa jäsenistöään ja ammattilaisia mm. aivoverenkiertohäiriöistä. AVH-koulutuskalenteriin.

 

Diabetesliitto

Diabetesliiton koulutuskalenteri diabeteksen hoidon ammattilaisille.

 

Gerocenter

Gerocenter on koonnut sivuilleen vanhenemiseen liittyvän koulutustarjonnan aina yhden päivän seminaareista opintokokonaisuuksiin.

 

Gerontologinen ravitsemus Gery ry

Gery tarjoaa tilauskoulutusta ikääntyneiden ravitsemuksesta sekä ammattilaisille että ikääntyneille.

 

Hengitysliitto

Tapahtumakalenterista löydät tapahtumia ja tietopäiviä liittyen hengityssairauksiin.

 

Innokylä

Innokylän tapahtumakalenterista löydät terveys- ja hyvinvointialan tapahtumia.

 

Liikuntatieteellinen Seura

Liikuntatieteellinen seura järjestää valtakunnallisia koulutuspäiviä liikunta-alan ammattilaisille.

 

SOSTE

Sosiaali- ja terveysalojen järjestöjen kattojärjestön tapahtuma- ja koulutuskalenteri.

 

Soveltava Liikunta SoveLi ry

SoveLi:n koulutusten ja asiantuntijapalvelujen tavoitteena on edistää pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua terveyttä edistävään liikuntaan. Koulutukset sopivat esimerkiksi paikallisyhdistysten liikuntavastaaville tai vertaisohjaajille.

 

Suomen fysioterapeutit

Kattava koulutuskalenteri fysioterapeuteille.

 

Suomen Mielenterveysseura

Suomen mielenterveysseura tarjoaa monipuolista koulutusta mielenterveydestä mm.  sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opettajille ja vapaaehtoisille.

 

Suomen muistiasiantuntijat SUMU ry

Sumu tarjoaa monipuolista koulutusta muistiasiantuntijoille.

 

Suomen Reumaliitto ry

Koulutusta tarjotaan niin yhdistyksen jäsenille kuin ammattilaisillekin.

 

Suomen Sydänliitto

Sydänliitto tarjoaa koulutusta terveydenhuollon ja ruokahuollon ammattilaisille.

 

Suomen vammaisurheilu ja -liikunta (VAU) ry

Koulutustarjotin sisältää monipuolista ja käytännönläheistä koulutusta eri alojen ammattilaisille.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

THL:n tapahtumakalenteri

 

UKK-instituutti

UKK-instituutti tarjoaa täydennyskoulutusta mm. terveys- ja liikuntaneuvonnasta, terveyskunnon testauksesta ja terveysliikunnan ohjauksesta.

 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Koulutustoiminta tähtää vanhustyön kehittämiseen.

 

Vanhustyön keskusliitto ry

Vanhustyön keskusliitto järjestää aluefoorumeita ja seminaareja, sekä tarjoaa koulutusta mm. ystäväpiiritoiminnasta.