Liikkumisympäristöt

Hyviä toimintatapoja käyttöösi

Ikäihmisten liikkumisympäristöjen kohdalla korostuvat ympäristön turvallisuus, esteettömyys sekä riittävä haasteellisuus. Tälle sivulle on koottu malleja ja vinkkejä lähiliikunnasta sekä sisä- että ulkoympäristöissä.

 

Suositukset iäkkäiden turvallisen ja säännöllisen ulkona liikkumisen edistämiseksi. Ikäinstituutti.

Suositusten tavoitteena on kannustaa kuntia mahdollistamaan ulkoilu osaksi iäkkäiden arkea. Tarkoituksena on jäsentää kunnan eri toimialojen, järjestöjen ja muiden toimijoiden tehtäviä iäkkäiden ulkoilun edistämiseksi. S

 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle - opas vapaaehtoiselle ulkoiluystävälle.

Opas antaa tietoa ulkoilun ja liikkumisen merkityksestä iäkkäälle. Oppaan tarkoituksena on innostaa ja rohkaista vapaaehtoisia toimimaan ulkoiluystävinä ja siten lisätä iäkkäiden ulkoilumahdollisuuksia tutussa ja turvallisessa seurassa.

 

Luontoelämyspolku - ohjaajan ohjepaketti. Ikäinstituutti.

Ohjepaketti sisältää ohjaajan oppaan (22 s.) sekä 42 tehtäväkorttia. Opas ladattavissa myös pdf-muotoisena.

 

Varttuneiden lähiliikuntapaikat. Ikäinstituutti.

Sivuilla esitellään ikäihmisille suunniteltuja ja soveltuvia lähiliikuntapaikkoja sekä Suomesta että ulkomailta. Lisäksi sivuilla tarjotaan tietoa ja ohjeita suunnittelijoille.

 

LIPAS.  Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Lipaksessa on tietoa Suomen liikuntapaikoista, virkistysalueista, ulkoilureiteistä ja liikuntatoimen taloudesta.

 

Luontoon.fi. Metsähallitus.

luontoon.fi -palvelusta voit etsiä retkikohteita, myös esteettömiä.

 

Retkikartta.fi Metsähallitus.

Karttapalvelusta löytyy kuntien ulkoilualueet, luontopolut, retkeilyreitit ja muut retkeilyrakenteet.

 

Liikuntakaavoitus.fi. Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osasto.

Sivusto esittelee liikuntaa suosivan elinympäristön suunnittelua ja rakentamista.

 

Esteeton.fi. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE.

Sivulta löytyy tietoa ja työkaluja esteettömään rakentamiseen ja asumiseen sekä liikkumiseen.

 

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus - opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle. Invalidiliitto.

 

Liikuntapaikat. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Sivulla kerrotaan kuntien liikuntapaikoista ja liikuntapaikkarakentamisen avustuksista. Sivulta löydät mm. linkit liikuntapaikkarakentamisen oppaisiin ja liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaan 2014.

 

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja. Valtion liikuntaneuvosto.

 

Pappa pitkospuille, mummo marjaan! - opas ikäihmisten luontopolulle. Suomen luonnonsuojeluliitto.

 

Yhteisöllisyyttä asuinalueille ja asumiseen -opas.

Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA) -selvityshankkeen (2016-2017) tuottama opas iäkkäiden asumisen yhteisöllisyyden edistämiseen. Sisältää linkityksiä hyviin yhteisöllisen asumisen toimintamalleihin. Tulostettava, kahdeksan sivua.

 

Hoitokodin kasvit -julkaisu

Kasveilla on helppo luoda kodikkuutta ja viihtyisyyttä hoitokotiin. Ne tarjoavat päivittäin virikkeitä aisteille ja ovat mainioita muistojen ja tarinoiden aiheita. Kasvit lisäävät myös toiminnan mahdollisuuksia:niitä voi hoitaa ja käyttää monin tavoin. Kasvua ja kehitystä siemenestä tai pienestä taimesta satoon on mukava seurata.

Opas antaa selkeitä käytännön neuvoja tavallisten puutarhakasvien kasvattamiseen. Julkaisun voi tilata Ikäinstituutin verkkokaupasta.