Liikuntaneuvonta

Hyviä välineitä työsi tueksi

Liikuntaneuvonnan tarkoituksena on motivoida iäkästä liikkumaan. Neuvonnassa tulee huomioida iäkkään elämänhistoria ja -tilanne sekä hänen mieltymyksensä. Tälle sivulle kootut linkit sisältävät tietoa terveysliikunnasta ja yksinkertaisia työkaluja liikuntaneuvonnan tueksi.

 

Video: Liikuntaneuvonta kannustaa ikäihmiset liikkeelle. Ikäinstituutti/Voimaa vanhuuteen –ohjelma.

 

Diasarja iäkkäiden liikuntaneuvonnasta. Ikäinstituutti/Voimaa vanhuuteen –ohjelma.

 

Tutkimustiivistelmiä liikuntaneuvonnasta. Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen –ohjelma.

 

Tietoa terveysliikunnasta. UKK-instituutti.

Sivustolla kerrotaan liikunnan terveysvaikutuksista.

 

Terveysliikunnan edistämisen aineistoja ikääntyville. UKK-instituutti.

Sivustolta löytyy tulostettavia liikuntaneuvonnan työkaluja mm. terveydentilan kartoituskysely ja kaatumisenpelkokysely.

 

Viikoittainen Liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille. UKK-instituutti.

 

KaatumisSeula-hanke. UKK-instituutti
UKK-instituutin koordinoima hanke tuottaa työkaluja ikäihmisten kaatumisten ehkäisyyn.

 

Miten liikkuisin? Liikuntakolmio asiakasohjaukseen. Diabetesliitto.

Liikuntakolmio on Tampereen Diabetesyhdistyksen Ray:n tuella tuottama ohjauslehtinen. Sen voi tulostaa maksutta yhdistyksen sivuilta. Esitteessä viikoittainen liikuntapiirakka on käännetty havainnollistavaan pyramidin muotoon. Yleistä tietoa diabeteksesta saatavilla Diabetesliiton sivuilta.

 

Mikä on liikkumisresepti? UKK-instituutti.

Liikkumisresepti on kehitetty liikuntaneuvonnan työkaluksi terveydenhuoltoon. Materiaalit -sivulta löytyy mm. liikkumisen seurantalomake ja ohjeita liikkumisreseptin käyttöönottamiseksi työyhteisössä.

 

Liikkumissuunnitelma. Ikäinstituutti/Voimaa vanhuuteen ­­- ohjelma.

Yhdessä iäkkään kanssa tehtävä liikkumissuunnitelma auttaa säännöllisen liikunnan toteuttamisessa. Alta löydät haastattelulomakkeen liikkumissuunnitelman laatimisen tueksi.

 

Liikunta Lääkkeeksi -työkalu. Potilaan lääkärilehti.

Ammattilaisten kehittämä Liikunta Lääkkeeksi -työkalu korostaa liikunnan merkitystä sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Diagnoosikohtaisesti esiteltävät liikunnan hyödyt perustuvat tieteelliseen näyttöön.

 

Liikkujan Apteekki. Kunnossa Kaiken Ikää –ohjelma, Hengitysliitto, Suomen Apteekkariliitto ja Liikunnan aluejärjestöt.

Liikkujan Apteekki -toimintamallin tavoitteena on tuoda terveysliikunta osaksi apteekkien asiakasneuvontatilanteita.

 

Kunnossa kaiken ikää –ohjelman maksuton materiaali. Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma.

Materiaalit sisältävät mm. kunto-oppaita ja raportteja. Tutustu etenkin kunto-oppaisiin 60+ ja Lonkat kuntoon. Oppaat sisältävät senioreille soveltuvia viikko-ohjelmia. Raporteissa kerrotaan mm. kokemuksia toimivista liikuntaneuvontakäytännöistä ja liikuntaneuvonnan tilasta kuntatasolla.

 

Minkälainen liikkuja olet? HUS.

Testi auttaa oman liikkujaprofiilin hahmottamisessa ja motivaation löytämisessä. Liikkujaprofiilit on kuvattu kuusiportaisesti sohvaperunasta arkiliikkujaksi.

 

Aivovoimaa - liikuntaneuvonnan työkaluja. Aivoliitto.

Aivoliitto tuottaa selkeitä liikuntaneuvonnan työkaluja erityisryhmille. Kommunikaation vaikeudet eivät ole esteenä liikuntaneuvontaan osallistumiselle.

 

Viisi hyvää syytä kuntoilla -tietopaketti. Ikäinstituutti/ Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelma

Ikäihmisille tulostettava A4-tietopaketti liikuntasuosituksista.