Liikuntatoiminta

Hyviä toimintatapoja käyttöösi

VTKL:n Vahvike

Aineistoja ryhmätoiminnan ohjaamiseen ja vahvistamiseen.

http://vahvike.fi/fi

Viikottaisen liikunnan tulisi harjoittaa tasapuolisesti kestävyyskuntoa, lihasvoimaa, tasapainoa ja nivelliikkuvuutta. Tällä sivulla esitellään eri toimijoiden tuottamia ikäihmisille soveltuvia liikuntaohjeita ja -ohjelmia sekä tarjotaan tietoa ikäihmisten liikunnasta. Osa jumppaohjeista löytyy myös videoina.

 

Videot:

 

Jumpparyhmät ikäihmisten kotikulmilla. Ikäinstituutti / Voimaa vanhuuteen -ohjelma.

 

Yhdessä ulos ulkoilupulasta. Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma.

 

Liikkuen Voimaa vanhuuteen. Kuntoutuksen edistämisyhdistys ja Voimaa vanhuuteen -ohjelma.

Videolla esitellään ikäihmisten liikuntaharjoittelun perusteita ja liikunnan hyötyjä.

 

Tule-KUNTOMITTA. UKK-instituutti.

Tule-KUNTOMITTA-testistö mittaa tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa. Videoilla esiteltävät harjoitusliikkeet on jaettu helppoihin, keskitasoisiin sekä vaativiin harjoituksiin.

 

Lyhyt fyysisen suorotuskyvyn testistö (SPPB). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Videolla havainnollistetaan iäkkään toimintakykyä ja alaraajojen lihasvoimaa kartoittavan SPPB-testin tekeminen.

 

Kunnossa Kaiken Ikää – YouTube –kanava. Kunnossa Kaiken Ikää –ohjelma.

Myös ikäihmisille soveltuvia rauhallisia jumppatuokiomalleja löydät Kunnossa Kaiken Ikää –ohjelman omalta YouTube-kanavalta. Osa jumpista löytyy myös Työ Terveys Turvallisuus –sivulta.

 

Turvallisen kaatumistavan harjoitusvideo. Invalidiliitto ry, Suomen judoliitto ja UKK-instituutti.

Videolla näytetään harjoitteita turvallisemman kaatumistavan harjoitteluun.

 

Hengitä ja hengästy -video. Hengitysliitto.

Videolla neuvotaan hengitystä helpottavia ja harjoittavia liikkeitä.

 

Rohkeasti luontoon! Näkokulmia yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseen. Metsähallituksen julkaisu. Julkaisussa on koottu yhteen Rohkeasti luontoon -hankkeen keskeisimmät tulokset ja toimenpiteet ja antaa vinkkejä luontoliikunnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Metsähallituksen Luontopalvelujen pääyhteistyökumppani hankeessa oli Soveltava Liikunta SoveLi ry jäsenjärjestöineen ja paikallisyhdistyksineen.