Verkostotyö

 

Kohtaamisia 2017

Elämäni eläkevuodet -kutsuseminaari järjestettiin 13.12.2017 Liikkeellä voimaa vuosiin -verkostolle ja kumppaneille. Voit käydä tutustumassa seminaarin esityksiin täältä

 

Kohtaamisia 2018

Elämäni eläkevuodet -valmennus esillä Liikkuen läpi elämän -seminaarissa Jyväskylässä 20.–21.3.2018. Ilmoittaudu seminaariin nyt!

 

 

 

 

Tule mukaan Liikkeellä voimaa vuosiin -verkostoon!

 

Suunnitelmista konkreettisiin tekoihin

 

Vuonna 2017-2018 Liikkeellä voimaa vuosiin - ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman painopistealueena on edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien, eläkkeelle siirtyneiden ihmisten liikunnallista elämäntapaa. Tätä tavoitetta palvelemaan on tuotettu ryhmämuotoinen Elämäni eläkevuodet -valmennus. Ikäinstituutti kouluttaa ryhmiä ohjaavat valmentajat. Ensimmäiseen Elämäni eläkevuodet -valmentajakoulutukseen voi hakea 15.1.2018 mennessä. Tarkempaa tietoa valmentajakoulutuksesta löytyy täältä

Eläkevalmennuksen lisäksi kuntia kannustetaan edelleen senioriliikuntakorttien käyttöönottoon sekä tekemään toimenpiteitä, joilla erityisesti vähän liikkuvat saataisiin kokeilemaan kortteja.

 

Lisäksi voit edistää koko verkoston yhteisiä valintoja seuraavasti:

  • Keskustele esimiehesi/työkavereiden kanssa, miten edistää yhteisten valintojen toteutumista?
  • Selvitä, kuka voisi viedä asiaa eteenpäin kanssasi?
  • Kerää asiasta kiinnostuneita yhteistyöhön, kokoa paikallinen verkosto kehitettävän asian taakse.
  • Tee valtuustoaloite kumppaneidesi, kuten vanhusneuvoston kanssa.  Asia on hyvä viedä tiedoksi kuntasi päättävälle taholle.
  • Kokeilkaa kumppaneidesi kanssa jo olemassa olevia hyviä toimintatapoja.
  • Keksikää uusia keinoja, millä tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ikäihmiset
  • Arvioikaa ja seuratkaa uuden toimintatavan tuloksellisuutta esim. toimintakyvyn parantuminen, liikuntaryhmien ja uusien liikkujien lukumäärä sekä kustannushyöty
  • Jakakaa tietoa kokeiluista ja uusista ideoista
  • Nauttikaa työnne tuloksista

 

 

Lisätietoa: Suunnittelija Markku Holmi, p. 040 081 4834, e-mail: markku.holmi(at)ikainstituutti.fi

 

Toimenpideohjelman verkostotyön päämääränä on edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua nykysuositusten mukaisesti.

Tavoitteena on lisätä tiedonvälitystä, ylittää eri sektoreiden raja-aitoja ja yhdistää resursseja sekä levittää yhteistyössä hyviksi koettuja ja kustannustehokkaita toimintatapoja. Lähtökohtana on toisten tunteminen, luottamus ja aito sitoutuminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Avoimeen Liikkeellä voimaa vuosiin -verkostoon kuuluu tällä hetkellä noin 500 ikäihmisten terveysliikunnan edistäjää.  Tule sinäkin - ilmoittaudu tästä linkistä. Kutsu verkostosi mukaan!