Verkostotyössä aiemmin tapahtunutta

Ikäinstituutti on järjestänyt vuodesta 2014 lähtien kaikille avoimia ja maksuttomia verkostotapaamisia. Olemme myös olleet mukana messuilla Ikäinstituutin näyttelypisteellä, jossa tarjolla on ollut mm. hyviä terveysliikunnan toimintatapoja käytännön työhön.

Vuoden 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarien pohjalta laadittiin toimenpideohjelman yhteisen tekemisen painopisteet.

Vuonna 2015 Liikkeellä voimaa vuosiin -verkostotapaamisissa ideoitiin yhdessä konkreettisia tekoja toimenpide-ehdotusten/verkoston yhteisten valintojen toteuttamiseen.

Tapaamisissa jaettiin terveysliikuntamateriaaleja ja esiteltiin toimintatapoja, joilla on saatu liian vähän liikkuvia ikäihmisiä liikkeelle.

Vuonna 2016 kaikkia toimijoita eri sektoreilta kannustettiin viemään eteenpäin verkoston yhteisiä valintoja. Lisäksi innostimme kuntia edistämään vähän liikkuvien eläkeläisten mahdollisuuksia lisätä liikkumistaan.